Introductie

Deze internationale educatieve website gaat over de trans-Atlantische slavenhandel. Met trans-Atlantische slavenhandel bedoelen we mensenhandel, in het bijzonder de handel in slaven. De trans-Atlantische slavenhandel heeft bestaan van de zestiende tot in de negentiende eeuw. Gevangen genomen mensen uit Afrika werden over de Atlantische Oceaan vervoerd naar de Amerika’s en het Caraïbisch gebied. Daar werden ze verkocht om als slaven te werken op de plantages.

Archief van de Middelburgse Commercie Compagnie

Archieven
Hoe zag een slavenreis eruit en wat gebeurde er aan boord van een slavenschip? Dat kun je opzoeken in de archieven. Het Zeeuws Archief in Middelburg beheert het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Deze handelsonderneming hield zich in de achttiende eeuw vooral bezig met de zogenaamde driehoekshandel: vanuit West-Europa met handelsgoederen naar West-Afrika, van daaruit met goud, ivoor en slaven naar West-Indië (de Amerika’s en het Caraïbisch gebied), en met oogst van plantages terug naar West-Europa.

UNESCO
Het archief van de MCC is compleet bewaard gebleven en bevat veel informatie over slavenreizen. Het staat sinds 2011 op de UNESCO werelderfgoedlijst voor documentaire werken, in het ‘Memory of the World’- Register.

Afschaffing slavernij en slavenhandel
In het kader van de Nederlandse herdenkingen rondom 150 jaar afschaffing van de slavernij (1863-2013) en 200 jaar afschaffing van de slavenhandel (1814-2014), heeft het Zeeuws Archief het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie gedigitaliseerd om de documenten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Aan boord van een slavenschip

De Eenigheid
Om te weten te komen wat er precies gebeurde tijdens een driehoeksreis, heeft het Zeeuws Archief één reis helemaal uitgezocht: die van het schip de Eenigheid. De Eenigheid ondernam van 1761-1763 een handelsreis vanuit Middelburg, via de kust van West-Afrika naar het Caraïbisch gebied en weer terug.

De administratie van deze reis bestaat onder meer uit:
• het logboek van de opperstuurman
• het journaal van de chirurgijn
• het handelsboek
• de brieven van de kapitein van het schip en van correspondenten in het buitenland.

Reis van de Eenigheid volgen
Van oktober 2013 tot en met maart 2015 wordt elke dag verslag gedaan uit de scheepslogboeken via de website MCC Slavenreis d’Eenigheid. De website blijft na maart 2015 beschikbaar voor raadpleging en onderzoek.

De schat aan documenten die van deze reis beschikbaar is wordt in twee talen (Engels en Nederlands) ontsloten, onder andere voor educatieve toepassingen.

Onderwijsproject Slavenreis van de Eenigheid

Een deel van het totale project over de reis van het schip de Eenigheid, bestaat uit een educatieve component, webbased en multifunctioneel, primair gericht op de bovenbouw van het primair onderwijs (10-12 jaar) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (12-14 jaar). Dit educatieve onderdeel richt zich op scholen in Nederland maar is ook toegankelijk voor scholen in andere delen van de wereld omdat alle teksten tweetalig worden aangeboden: in het Engels en in het Nederlands. Via e-twinning kunnen scholen in verschillende landen met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen.

Opzet en indeling van het onderwijsproject

Thema’s
De handelsreis van het schip de Eenigheid is verdeeld in losse thema’s of hoofdstukken. Het plannen van de reis, het werven van bemanning, het inslaan van voorraden, de reis naar West-Afrika, de handel, de oversteek naar het Caraïbisch gebied, de verkoop van slaven, de aankoop van retourgoederen en de reis terug naar Middelburg.

Verwerking
Met behulp van vragen en opdrachten kunnen leerlingen met de informatie aan de slag. Voor de verwerking zijn werkbladen vervaardigd. Leerlingen worden gestimuleerd zelfstandig of in groepjes te werken in de klas of met andere scholen. Leerkrachten krijgen middelen in handen die zij naar eigen inzicht in hun lessen kunnen inzetten. De onderwerpen op de werkbladen sluiten aan bij de verschillende vakgebieden in het onderwijs, zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie. Voor maatschappijleer worden diverse discussieonderwerpen aangereikt.

Oefeningen
Er kan een rekenoefening zijn over het inkopen van voorraden, een taaloefening over het lezen van een deel uit een logboek, een historische georiënteerde oefening die aandacht besteedt aan de achtergrond van een deel van de reis (het leven aan boord), een aardrijkskundige invulling over de lengte van een bepaald deel van de reis of de geografische eigenschappen van een gebied, en een oefening die aandacht besteedt aan de maatschappelijke en ethische kanten van de gebeurtenissen.

Scheepswerf in Middelburg, 1778. Zeeuws Archief, KZGW/Zelandia Illustrata, ZI-II-0460

Scheepswerf in Middelburg, 1778. Zeeuws Archief, collectie KZGW, Zelandia Illustrata, nummer ZI-II-0460.
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien