De nieuwe stad – documenten

Ga naar: foto’svideo

Plannen voor het nieuwe Mbg PZC 1940

Plannen voor het nieuwe Mbg PZC 1940

Een maand na het bombardement op Middelburg verschijnt een groot artikel in de Provinciale Zeeuwsche Courant (PZC) over de wederopbouw van Middelburg. De stad is zwaar beschadigd, veel mensen zijn hun huizen en winkels kwijt, en veel monumenten zijn verwoest. Maar Middelburg gaat niet bij de pakken neerzitten. De stad maakt plannen om de stad te herbouwen. Voor de oorlog waren er al plannen om straten breder te maken vanwege de toename van het verkeer. Doordat een groot deel van de binnenstad verwoest is kunnen die plannen nog beter worden uitgevoerd, denkt de gemeente. Monumenten die het waard zijn om te behouden zullen worden gerestaureerd.


Toelichting stedebouwkundig herbouwplan 1940

Toelichting stedebouwkundig herbouwplan 1940

De Middelburgse Dienst Gemeentewerken maakt een stedenbouwkundig herbouwplan. Daarin staat precies hoe de herbouw aangepakt zal worden. In de toelichting op het plan geven ze een beschrijving van de stad.


plattegrond oude toestand

plattegrond oude toestand

De oude situatie voor het bombardement wordt in kaart gebracht. Middelburg is ontstaan als een ronde verdedigingsburg, met een gracht er omheen. De cirkel is duidelijk te zien in de plattegrond. Dwars door de burg loopt een kaarsrechte straat. Dat is niet alleen bij Middelburg zo maar ook bij andere plaatsen die uit een verdedigingsburg zijn ontstaan. De markt is heel groot. Tot 1575 stond daar een enorme kerk op, de Westmonster of Sint Maartenskerk. Daaromheen was een kerkhof. In de oude binnenstad van Middelburg stonden heel veel prachtige monumentenpanden. Veel ervan zijn tijdens het bombardement verwoest.


plattegrond nieuwe toestand

plattegrond nieuwe toestand

Op dezelfde grootte wordt een plattegrond van het nieuwe Middelburg gemaakt. De lange rechte straat door het midden van de burg is verdwenen. De wederopbouwarchitect Piet Verhagen, werkt met ‘zichtlijnen’. Hij wil dat mensen die op de hoek van de markt staan zowel het stadhuis als de Nieuwe Kerk kunnen zien. Daarom is er een knik in de lange rechte straat gemaakt en is de ingang van die straat, die Nieuwe Burg gaat heten, verlegd. Voor de doorstroming van het verkeer worden nieuwe straten aangelegd: Bachtensteene en de Stadhuisstraat. De markt wordt een stuk kleiner. Er komt ruimte voor een nieuw plein voor de stadsbussen, Plein 1940.


Verzoek goedkeuring aanwijzing architecten stadhuis 1941

Verzoek goedkeuring aanwijzing architecten stadhuis 1941

De muren van het middeleeuwse stadhuis zijn blijven staan. Het interieur is helemaal uitgebrand. Ook de hele 18de-eeuwse aanbouw achter het stadhuis is helemaal verwoest. De restauratie van de buitenmuren, het maken van een nieuw interieur en het bouwen van een compleet nieuw gebouw aan de achterkant van het oude stadhuis, moet heel zorgvuldig gebeuren. Het stadhuis is immers een van de belangrijkste gebouwen in de stad. Voor elk karwei wordt een aparte architect gevraagd. H. van Heeswijk mag de restauratie voor zijn rekening nemen en A. van der Steur de nieuwbouw.


Lijst architecten en opdrachten 1941

Lijst architecten en opdrachten 1941

In de binnenstad zijn veel gebouwen verwoest door het bombardement. Er worden verschillende architecten aangenomen om elk een aantal gebouwen te ontwerpen. Dit is de eerste pagina van een lange lijst architecten die meewerken aan de wederopbouw van Middelburg.


Lange Burge herbouwtekening

Lange Burge herbouwtekening

Er worden tekeningen van de nieuwe situatie gemaakt. Architect Piet Verhagen heeft de leiding over de wederopbouw. Hij wil dat je vanaf de markt direct zicht hebt op de Nieuwe Kerk. Er komt een nieuwe straat, die eerst nog dezelfde naam heeft als de oude straat, Lange Burg. Later wordt deze straat Nieuwe Burg genoemd, omdat het een heel andere straat is dan de oude Lange Burg, die bovendien niet op dezelfde plaats lag als de Nieuwe Burg.


Schetsplan nieuwbouw winkel Papegaaij

Schetsplan nieuwbouw winkel Papegaaij

Winkeliers uit de oude Lange Burg doen aanvragen om nieuwe woon-winkelpanden in de Nieuwe Burg te mogen bouwen. Dat doet ook banketbakker Papegaaij. Hij krijgt de winkel op de hoek van de Nieuwe Burg en de Nieuwe Wal toegewezen. Er wordt een schetsplan van zijn winkel gemaakt. Als dat plan is goedgekeurd mag er gebouwd worden.


Ga naar: foto’svideo

Reacties zijn gesloten.