De verwoeste stad – documenten

Ga naar: foto’svideo

kaartje Brandweer

kaartje Brandweer

De brandweer geeft op een plattegrond van Middelburg aan waar de brandhaarden zijn en op welke plaatsen de brandspuiten zijn ingezet.


oorkonde Brandweer

oorkonde Brandweer

Iedereen die bij het blussen van de branden heeft meegeholpen ontvangt een oorkonde als bewijs van dankbaarheid en moedig gedrag.


Overlijdensregister BS Mbg 1940

Overlijdensregister BS Mbg 1940

Tijdens het bombardement komen ongeveer 20 mensen om het leven. Ze worden genoteerd in het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand in Middelburg.


rouwadvertentie pzc-vco-1940-06-06

rouwadvertentie pzc-vco-1940-06-06

Nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement op Middelburg plaatsen rouwadvertenties in de Provinciale Zeeuwsche Courant (PZC).


Opgave verwoeste panden 1940

Opgave verwoeste panden 1940

De gemeente Middelburg maakt een lijst van verwoeste panden. 20 openbare gebouwen en semi-openbare gebouwen en 575 andere panden zijn door brand geheel of gedeeltelijk verwoest of onbruikbaar geraakt. 500 gezinnen zijn dakloos geworden. De totale schade wordt geschat op 10 à 20 miljoen gulden.


Kostenoverzicht puinruimen 1940

Kostenoverzicht puinruimen 1940

Direct na het bombardement wordt begonnen met het ruimen van puin. Eerst worden de straten schoongemaakt want, zo zegt een ooggetuige: “Puinhopen en nog eens puinhopen rondom. Onherkenbaar verwoest is alles wat je ziet. Je moet zoeken naar de ingang van verschillende straten die op de markt uitkomen, je vindt ze niet, je kunt je ternauwernood oriënteren.” Voor het puinruimen worden werklozen en later beroepspuinruimers ingezet. In totaal werd 85.000 m3 puin geruimd en Middelburg moest daarvoor 350.000 gulden zelf betalen.


artikel wederopbouw en slachtoffers pzc-vco-1940-06-01

artikel wederopbouw en slachtoffers pzc-vco-1940-06-01

Tijdens een bijeenkomst van alle Zeeuwse burgemeesters en de Commissaris van de Koningin in Zeeland vertelt de Middelburgse burgemeester over de slachtoffers en over de gevolgen van het bombardement. De verslagen van die bijeenkomst worden in de krant gepubliceerd.


plattegrond Middelburg met aanduiding verwoeste panden

plattegrond Middelburg met aanduiding verwoeste panden

Op een plattegrond van de binnenstad van Middelburg geeft de gemeente het gebied aan dat door het bombardement is getroffen. Een groot deel van de binnenstad met veel monumenten is verwoest, het hart is uit de stad gerukt. De binnenstad is een rokende puinhoop geworden.


Ga naar: foto’svideo

Reacties zijn gesloten.